جدول اجراهای یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

به گزارش حرف تازه، جدول اجراهای یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان منتشر شد.

به گزارش حرف تازه، جدول اجراهای یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان منتشر شد.