تیپ عجیب وزیر رئیسی با کت و شلوار و دمپایی

کانال خبرها و نظرها نوشت: تصویر منتشر شده از تیپ عجیب وزیر نفت با کت شلوار و دمپایی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

حرف تازه – تصویر بحث‌برانگیز از وزیرنفت دولت رئیسی که با کت و شلوار، دمپایی پوشیده است.

در این تصویر علی‌عسگری رئیس سابق صداوسیما که در اتفاقی عجیب به ریاست بزرگ‌ترین مرکز پتروشیمی منصوب شده دیده میشود.