تیم شمشیربازی سابر ایران فینالیست آسیا شد

تیم ملی سابر ایران فینالیست مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا شد.

حرف تازه – در ادامه مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا ژاپن، نمایندگان ایران در سابر تیمی مردان و اپه تیمی بانوان به رقابت پرداختند که تیم سابر مردان موفق شد به فینال قهرمانی آسیا صعود کند. اما تیم اپه بانوان در مرحله یک چهارم نهایی شکست خورد و برای کسب مقام هفتم رقابت دارد.

برای تیم سابر مردان، مجتبی عابدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری به رقابت پرداختند.

برای تیم اپه بانوان مهسا پور رحمتی، پریا ماهرخ و سکینه نوری رقابت کردند.

نتایج ایران به شرح زیر است:

*سابر مردان
مرحله یک هشتم نهایی:
ایران ۴۵ – عربستان ۱۸

مرحله یک چهارم نهایی:
ایران ۴۵- تایلند ۳۹

مرحله نیمه نهایی:
ایران ۴۵ – چین ۳۴

*اپه بانوان

مرحله یک هشتم نهایی:
ایران ۴۵ – استرالیا ۳۱

مرحله یک چهارم نهایی:

ایران ۲۹ – کره جنوبی ۴۵

*تیم بانوان ایران پس از شکست در یک چهارم نهایی، برای کسب مقام پنجم تا هشتم به رقابت پرداخت.

نتایج جدول پنجم تا هشتم:

ایران ۳۸ – قزاقستان ۴۵

تیم ایران پس از شکست برابر قزاقستان برای مقام هفتمی با تیم تایلند مسابقه دارد.