تیر خلاص فرماندار رشت در واکنش به اظهارات دو عضو شورای موافق و مخالف شهردار

تیر خلاص فرماندار رشت در واکنش به اظهارات دو عضو شورای موافق و مخالف شهردار تکلیف شهرداری رشت را مشخص کرد.

به گزارش حرف تازه، محدثه آزمند در شعاع مشرق نوشت:  با صدور  رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ابطال دستور موقت، جنگ ابقا یا برکناری شهردار رشت وارد مراحل تازه ای شده است؛ و اعضای موافق و مخالف علوی نیز هر کدام تفسیر خود را از این رای بیان کرده اند.

رضا عاشری عضو مخالف استیضاح شورای شهر رشت در گفتگو با گیلانستان اظهار کرد: تصویری که در فضای مجازی منتشر شده رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده و فقط گویای ابطال دستور موقت اولیه دیوان پیرامون مصوبه استیضاح شهردار است. رای هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها که قطعی می‌باشد به قوت خود باقی است و علوی فعلا شهردار رشت بوده و به کار خود ادامه خواهد داد.

اما مسعود عباس نژاد از اعضای موافق استیضاح شهردار در گفتگوی جداگانه ای با گیلانستان ضمن رد ادعای عاشری پیرامون ادامه فعالیت شهردار رشت گفت: همانطور که رای بدوی دیوان حدود ۴۰ روز بعد از دستور موقت صادر شده بود، ما نیز منتظر رای نهایی شعبه تجدیدنظر هستیم ولی این رایی که مبنی بر ابطال دستور موقت اولیه صادر شده، خود گویای رای نهایی تجدید نظر می‌باشد؛ بنده هم اکنون در تهران و دیوان عدالت اداری هستم و با صراحت اعلام میکنم که از لحاظ قانون علوی دیگر اجازه ادامه کار در شهرداری را ندارد. آرای صادره از دادگاه بدوی و هیئت حل اختلاف تا زمانی الزام قانونی دارد که هیچ رایی از تجدید نظر صادر نشده باشد آقای علوی با دستور موقت دیوان بر سر کار حاضر شده بود و امروز هم که آن رای دستور موقت ابطال شده، پس ایشان دیگر شهردار رشت نمی‌باشند.

تیر خلاص فرماندار رشت

بعد از این اظهارات بود که فرماندار رشت به اظهارات متناقض شورانشینان پاسخ داد؛ حمیدرضا امام پناهی با اشاره به حواشی مطرح شده توسط برخی اعضای شورا درخصوص ماندن یا نماندن علوی در شهرداری اظهار کرد: پس از جلسه استیضاح شهردار در تیرماه سالجاری ۴ عضو محترم شورا و آقای علوی به روند این استیضاح در ۲ محکمه قضایی اعتراض و شکایت کردند؛ یکی دیوان عدالت اداری و دیگری هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها بوده است. دیوان عدالت اداری و سپس هیئت مرکزی حل اختلاف در آرای جداگانه‌ای رای به بازگشت آقای علوی به شهرداری دادند و اکنون ۴ عضو محترم دیگر شورا که به آرای مذکور اعتراض نموده بودند، توانستند دستور موقت اولیه دیوان را ابطال نمایند.

وی با بیان اینکه علوی با دستور موقت دیوان عدالت اداری بر سر کار حاضر شده بود تاکید کرد که دیوان فعلا فقط دستور موقت را ابطال کرده و رای هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها همچنان به قوت خود باقی است، به همین دلیل در حال حاضر و تا زمانیکه رای نهایی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شود، آقای علوی شهردار رشت می‌باشد و اعضای شورا فعلا نمی‌توانند سرپرست انتخاب کنند.

متاسفانه شورانشینان یکسال از عمر خدمتی خود را با جنگ و دعوا در راستای منافع نه چندان معلوم در مسیری متفاوت از توسعه از دست دادند و به نظر می رسد سر دراز داستان شهرداری ها و شوراها همچنان به قوت خود باقی باشد.