جمشیدپور تغییرات گسترده مدیریتی شهرداری رشت را تکذیب کرد

حرف تازه – باتوجه به انتشار اخبار متعددی از سوی سایت های خبری در راستای جابحایی و تغییرات در بدنه شهرداری رشت فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت تغییرات گسترده مدیریتی در شهرداری رشت را تکذیب کرد. شب گذشته بود که در برخی کانال های خبری شاهد انتشار اخباری مبنی بر تغییرات گسترده در بدنه مدیریت […]

حرف تازه – باتوجه به انتشار اخبار متعددی از سوی سایت های خبری در راستای جابحایی و تغییرات در بدنه شهرداری رشت فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت تغییرات گسترده مدیریتی در شهرداری رشت را تکذیب کرد.

شب گذشته بود که در برخی کانال های خبری شاهد انتشار اخباری مبنی بر تغییرات گسترده در بدنه مدیریت شهرداری بودیم.

در پی انتشار این خبر فرامرز جمشیدپور انتشار اخبار اخیر در راستای تغییر در بدنه شهرداری رشت را کذب محض خواند و گفت: در حال حاضر اینگونه جابجایی عمده در مدیران در برنامه شهرداری وجود ندارد.

سرپرست شهرداری رشت انتشار اخبار اخیر در برخی پایگاههای خبری را گمانه زنی های رسانه ای خواند و افزود: ممکن است براساس مدل مدیریتی اخیر شهرداری و احساس نیاز جابجابی های در پست های بدون تصدی یا در برخی از پست ها به طور محدود اتفاق افتد اما در بدنه شهرداری تغییراتی نخواهیم داشت.

وی یاداور شد: در صورت هرگونه تغییر، ابلاغ ها توسط خود ایشان و از منابع رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.