تکذیب بازشدن پیاده راه رشت به روی خودروهای شخصی

پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب رشت تنها برای تردد خودروهای عمومی، امدادی، ارگانی و خودورهای برقی در چهار محور اصلی این محور مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش حرف تازه، شهرداری رشت خبر بازشدن پیاده راه شهر به روی خودورهای شخصی را تکذیب کرد.

تکذیب بازشدن پیاده راه رشت به روی خودروهای شخصی

در اطلاعیه مدیریت ارتباطات شهرداری رشت آمده است: پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب رشت تنها برای تردد خودروهای عمومی، امدادی، ارگانی و خودورهای برقی که برای جابه جایی شهروندان به ویژه سالمندان در چهار محور اصلی این محور مورد استفاده قرار می گیرد، باز است و خبر باز شدن راه بندان ها برای تردد تمامی خودروهای شخصی صحت ندارد.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین به منظور جلوگیری از مشکلات کسب و کار، مغازه داران داخل محوطه تاریخی با هماهنگی قبلی امکان تردد در مسیر پیاده راه را دارند.

گفتنی است هرچند شهرداری رشت به تنهایی تصمیم گیرنده در این امر نیست اما گیل خبر امیدوار است تصمیمات اتخاذ شده در این خصوص در جهت رضایت افکار عمومی و شهروندان رشت صورت گیرد.