تکذیب استعفای مدیر عمرانی شهرداری رشت

در حالی که روز گذشته شنیده هایی مبنی بر استعفای مهدی هاتفی به گوش می رسید پیگیری های بیشتر نشان داد این خبر کذب بوده و مدیر عمرانی شهرداری رشت استعفا نداده است.

حرف تازه – در حالی که روز گذشته شنیده هایی مبنی بر استعفای مهدی هاتفی به گوش می رسید پیگیری های بیشتر نشان داد این خبر کذب بوده و مدیر عمرانی شهرداری رشت استعفا نداده است.

پس از استعفاهای روزهای اخیر در شهرداری رشت صحبت هایی در خصوص استعفای مهندس هاتفی نیز به گوش می رسید که این موضوع کاملا کذب بوده و او در مسئولیت خود مشغول ادامه فعالیت است. 

حرف تازه در خبر قبلی نیز این موضوع را بر اساس شنیده ها مطرح کرده بود و اعلام شد که هنوز این موضوع از سوی مجموعه مدیریت شهری رشت تایید نشده است. 

بار دیگر تاکید می گردد این استعفا تکذیب شده و مهدی هاتفی استعفا نداده است.

تکذیب استعفای مدیر عمرانی شهرداری رشت

تکذیب استعفای مدیر عمرانی شهرداری رشت