توسعه همکاری شهرداری رشت با سازمان همیاری شهرداری های گیلان

در دیدار شهردار رشت با سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان بر لزوم و توسعه همکاریهای دوجانبه تاکید شد.

حرف تازه – در جلسه ای با حضور شهردار و عضو شورای اسلامی شهر رشت و سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای گیلان بر توسعه همکاری شهرداری رشت با سازمان همیاری شهرداری های گیلان تاکید شد.

صبح پنجشنبه دوازدهم تیر ماه ۱۳۹۹ ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهر رشت و بابک رمضانی معاون خدمات شهری شهرداری رشت با دکتر کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان دیدار و گفت و گو کردند.

در این نشست به هم افزایی نیروها و امکانات در جهت برقراری و توسعه همکاریهای متقابل تاکید شد.

دو طرف در این نشست خواستار تداوم جلسات تا حصول نتیجه شدند.

توسعه همکاری شهرداری رشت با سازمان همیاری شهرداری های گیلان

توسعه همکاری شهرداری رشت با سازمان همیاری شهرداری های گیلان