تور رشت گردی« سفر در کوچه پس کوچه های شهر من»

حرف تازه : تور رشت گردی با عنوان سفر در کوچه پس کوچه های شهر من با هدف آشنا کردن کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی و تاریخچه شهر رشت از سوی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با همکاری  شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد. عصرصادق .

حرف تازه : تور رشت گردی با عنوان سفر در کوچه پس کوچه های شهر من با هدف آشنا کردن کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی و تاریخچه شهر رشت از سوی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با همکاری  شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد.

عصرصادق

۱۴۱۳۱۵

۱۲.۰۱۲۳۹۱۰۱۱