وقتی آقای نماینده دوست دارد همه چیز را به نام خودش تمام کند!

تقدیر کارکنان اورژانس لاهیجان و رودبنه از ریاست مرکز به دلیل پیشنهاد راه اندازی پایگاه اورژانس هوایی

در پی تصویب طرحِ پیشنهادی رئیس اورژانس لاهیجان برای راه اندازی پایگاه اورژانس هوایی جمعی از کارکنان این اورژانس از او تقدیر کردند.

حرف تازه – در متن پیام تقدیر کارکنان اورژانس لاهیجان که برای تحریریه با مردم ارسال شده آمده است:

فقط انسانهای ضعیف به اندازه امکاناتشان کار می کنند.

ریاست محترم مرکز اورژانس ۱۱۵ شهرستان لاهیجان، جناب آقای بی گناه

تلاش های شبانه روزی جنابعالی در چند سال اخیر برای ارتقأ سطح کمی و کیفی خدمات اورژانس پیش بیمارستانیِ منطقه بر کسی پوشیده نیست.

تصویب طرحِ پیشنهادی شما برای راه اندازی پایگاه اورژانس هوایی استان در شهرستان لاهیجان طی سفر اخیر مقاماتِ وزارتی و پارلمانی , برگ زرینِ دیگری از دوره ی مدیریتیِ شما بر مجموعه ی اورژانس ۱۱۵ لاهیجان است.

به خود می بالیم و مفتخریم که در این دوره همراه و همکار شماییم.
همکاران شما در مراکز اورژانس لاهیجان و رودبنه

شنیده می شود در حالی که راه اندازی پایگاه اورژانس هوایی از پیشنهادات ریاست اورژانس لاهیجان بوده و به تصویب رسیده برخی از رسانه‌های محلی نزدیک به نماینده سعی بر مصادره این طرح به نفع آقای نماینده داشته اند!