حضور در کنار کارکنان در روز روابط عمومی؛

تقدیر از کارکنان اداره ارتباطات شهرداری لاهیجان با حضور شهردار و اعضای شورا

تقدیر از کارکنان اداره ارتباطات شهرداری لاهیجان با حضور شهردار و اعضای شورا در جمع کارکنان، اقدام جالبی بود که توسط مدیریت شهری لاهیجان همزمان با روز روابط عمومی و ارتباطات انجام شد.

حرف تازه – تقدیر از کارکنان اداره ارتباطات شهرداری لاهیجان با حضور شهردار و اعضای شورا در جمع کارکنان، اقدام جالبی بود که توسط مدیریت شهری لاهیجان همزمان با روز روابط عمومی و ارتباطات انجام شد.

شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی، در اقدامی جالب، با حضور در جمع کارکنان اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان از رییس و کارکنان این مجموعه تقدیر کردند.

مسعود کاظمی، شهردار لاهیجان در این دیدار، ضمن قدردانی از تلاش مجموعه کارکنان اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان گفت: روابط عمومی یکی از بخش های مهم هر سازمان و اداره ای می باشد.

وی اضافه کرد: جای دارد از زحمات رییس و کارکنان اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری برای انعکاس اخبار و عملکرد مدیریت شهری و برنامه ریزی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و ارتباط با رسانه ها قدردانی کنم.

جواد نجار تمیزکار رییس شورای اسلامی شهر لاهیجان هم در این دیدار گفت: روابط عمومی ها بازوان توانمند مدیران هستند و این از حقیقت های جامعه است.

وی با بیان اینکه بهترین، پاک ترین و امین ترین افراد یک مدیر به عنوان روابط عمومی انتخاب می شوند، افزود: مدیران روابط عمومی امانت دار مردم و مسئولان هستند و روح روابط عمومی ها با روح فرهنگ و هنر آراسته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت شهردار لاهیجان از مجموعه روابط عمومی و همچنین تشکیل گروه موزیک شهرداری که باعث شادی و نشاط شهروندان شد، قدردانی کرد.

در ادامه شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان با اهدای لوح از تلاش مجموعه کارکنان اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری لاهیجان تقدیرکردند.

تقدیر از کارکنان اداره ارتباطات شهرداری لاهیجان با حضور شهردار و اعضای شورا