شورا به نفع چه کسانی برای علوی هزینه تراشی می کند؟

تقابل برخی شورانشینان رشت با مواضع آقای فرماندار؟! / طرح سوال از شهردار رشت در روزی که فرماندار معتقد است اقدامات انقلابی شهردار هزینه دارد!

طرح سوال شورانشینان در شرایطی مطرح شده که فرماندار رشت ضمن تقدیر از اقدامات علوی در انتصابات و مبارزه با فساد، معتقد است اقدامات انقلابی شهردار هزینه دارد. اما حالا سوال این است چه کسی این هزینه ها را به شهردار تحمیل کرده و شورانشینان با طرح سوال خود در زمین چه کسانی توپ می زنند؟

اختصاصی حرف تازه – عصر دیروز طرح سوال از سید امیرحسین علوی دومین شهردار شورای ششم اعلام وصول شد. هرچند پرسشگری حق اعضای شورا و پاسخگویی به ابهامات وظیفه شهردار است اما بی ثباتی و تغییرات پیاپی مدیریتی مساله ای است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.

شورای ششم در آغاز راه با وجود برخی نگرانی های مطرح شده در رسانه ها، اقدام به انتخاب مجدد سیدمحمد احمدی شهردار سابق رشت کرد و در ادامه در شرایطی که همگان منتظر صدور حکم شهردار منتخب بودند ناگهان به دلایل فردی، احمدی از حضور در راس شهرداری رشت کناره گیری کرد! پس از آن شهرداری با سرپرستی به کار خود ادامه داد و چندی بعد سید امیرحسین علوی به عنوان شهردار انتخاب شد.

حالا در میانه های سال نخست فعالیت شورا و پس از حدود دو ماه از آغاز به کار علوی در راس شهرداری رشت، گفته می شود اعضای شورا خیلی زود دست به طرح سوال از دومین شهردار منتخب خودشان زده اند! اقدامی که احتمالا نزد افکار عمومی چندان توجیه پذیر نیست و شاید حتی بسیاری از افراد آن را نشانه ای از سهم خواهی برخی شورانشینان و امتیاز ندادن علوی بدانند.

از سوی دیگر این طرح سوال شورانشینان در شرایطی مطرح شده که فرماندار رشت ضمن تقدیر از اقدامات علوی در انتصابات و مبارزه با فساد، معتقد است اقدامات انقلابی شهردار هزینه دارد! اما حالا سوال این است چه کسانی این هزینه ها را به شهردار تحمیل کرده اند و شورا به نفع چه کسانی برای علوی هزینه تراشی می کند؟

آیا این اقدام شورا بازی در زمین گروه هایی است که منافعشان به خطر افتاده یا اینکه خودشان مواضعی در تضاد با مواضع آقای فرماندار دارند؟ پاسخ هرچه باشد حاصل چنین اقداماتی بی ثباتی در رشت و حال و روز بد این شهر مظلوم خواهد بود. آن هم از سوی شورایی که با شعار حمایت از ثبات مدیریتی کار خود را آغاز کرده بود.