تفاوت لجستیک با زنجیره تامین

لجستیک و زنجیره تامین چه تفاوت هایی دارند؟ در این مقاله، به بررسی تفاوت لجستیک با زنجیره تامین خواهیم پرداخت و به طور مفصل به شرح وظایف و اهداف هر یک می‌پردازیم.

حرف تازه – رپورتاژ آگهی: لجستیک و زنجیره تامین دو اصطلاح رایج در دنیای تجارت هستند که غالباً به جای یکدیگر به کار می‌روند. با وجود شباهت‌هایی که این دو مفهوم دارند، تفاوت‌های کلیدی نیز بین آنها وجود دارد که درک آنها برای مدیریت کارآمد و اثربخش ضروری است. در این مقاله، به بررسی تفاوت لجستیک با زنجیره تامین خواهیم پرداخت و به طور مفصل به شرح وظایف و اهداف هر یک می‌پردازیم.

تعریف لجستیک

لجستیک به طور کلی به فرآیند جابجایی و ذخیره‌سازی کالاها و مواد در زنجیره تامین اشاره دارد. این فرآیند شامل برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل حرکت کالاها از نقطه مبدا تا نقطه مصرف نهایی می‌شود. وظایف اصلی لجستیک عبارتند از:

 • حمل و نقل: جابجایی کالاها از طریق روش‌های مختلف حمل و نقل مانند زمینی، هوایی، دریایی و ریلی

 • انبارداری: ذخیره‌سازی کالاها در انبارها تا زمان نیاز. معمولا برای ذخیره سازی از پالت ها استفاده می شود.یکی از مهم ترین اجزای لجستیک در انبارداری خرید پالت  مناسب فضای انبار است.

 • مدیریت موجودی: کنترل سطح موجودی کالاها در انبارها

 • بسته‌بندی: آماده‌سازی کالاها برای حمل و نقل

 • خدمات به مشتریان: ارائه خدمات به مشتریان در رابطه با حمل و نقل و تحویل کالا

تعریف زنجیره تامین

زنجیره تامین شبکه‌ای از سازمان‌ها، افراد، فعالیت‌ها، اطلاعات و منابع است که در فرآیند تولید و توزیع یک محصول یا خدمات نقش دارند. زنجیره تامین شامل تمام مراحل تولید، از استخراج مواد اولیه تا تحویل محصول نهایی به مشتری می‌شود. وظایف اصلی زنجیره تامین عبارتند از:

 • برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی برای تولید، توزیع و فروش محصولات

 • تأمین: تهیه مواد اولیه و اجزای مورد نیاز برای تولید

 • تولید: تولید محصولات

 • توزیع: توزیع محصولات به مشتریان

 • بازاریابی: بازاریابی و فروش محصولات

 • خدمات مشتریان: ارائه خدمات به مشتریان در رابطه با محصولات

تفاوت‌های کلیدی لجستیک و زنجیره تامین

دامنه:

 • لجستیک: لجستیک بر جابجایی و ذخیره‌سازی کالاها در زنجیره تامین تمرکز دارد.

 • زنجیره تامین: زنجیره تامین شامل تمام مراحل تولید و توزیع یک محصول یا خدمات می‌شود.

تمرکز:

 • لجستیک: لجستیک بر کارایی و اثربخشی فرآیند جابجایی و ذخیره‌سازی کالاها تمرکز دارد.

 • زنجیره تامین: زنجیره تامین بر هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های مختلف در زنجیره ارزش تمرکز دارد.

اهداف:

 • لجستیک: هدف اصلی لجستیک، رساندن محصولات مناسب به مکان مناسب، در زمان مناسب و با کمترین هزینه است.

 • زنجیره تامین: هدف اصلی زنجیره تامین، ایجاد ارزش برای مشتریان و افزایش سودآوری برای شرکت است.

مثال:

 • لجستیک: یک شرکت لجستیک ممکن است مسئول حمل و نقل کالاها از یک انبار به انبار دیگر باشد.

 • زنجیره تامین: یک زنجیره تامین شامل تمام مراحل تولید و توزیع یک پیراهن، از جمله کشت پنبه، ریسندگی، بافندگی، دوخت، حمل و نقل و فروش می‌شود.

نتیجه

لجستیک و زنجیره تامین دو مفهوم مرتبط اما مجزا هستند. لجستیک بخشی از زنجیره تامین است که بر جابجایی و ذخیره‌سازی کالاها تمرکز دارد. زنجیره تامین شامل تمام مراحل تولید و توزیع یک محصول یا خدمات می‌شود. درک تفاوت‌های این دو مفهوم برای مدیریت کارآمد و اثربخش زنجیره تامین ضروری است.

نکات کلیدی

 • لجستیک به فرآیند جابجایی و ذخیره‌سازی کالاها در زنجیره تامین اشاره دارد.

 • زنجیره تامین شامل تمام مراحل تولید و توزیع یک محصول یا خدمات می‌شود.

 • لجستیک بر کارایی و اثربخشی فرآیند جابجایی و ذخیره‌سازی کالاها تمرکز دارد.

 • زنجیره تامین بر هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های مختلف در زنجیره ارزش تمرکز دارد.

 • هدف اصلی لجستیک، رساندن محصولات مناسب به مکان مناسب، در زمان مناسب و با کمترین هزینه است.

 • هدف اصلی زنجیره تامین، ایجاد ارزش برای مشتریان و افزایش سودآوری برای شرکت است.