تفاهم نامه همکاری شهرداری لاهیجان و کمیسیون ملی یونسکو – ایران امضا شد

تفاهم نامه همکاری بین شهرداری لاهیجان و کمیسیون ملی یونسکو – ایران امضا شد.

حرف تازه – این تفاهم نامه در راستای توسعه همکاری در محورهای فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی و ارتباطات، همچنین ترویج صلح و همزیستی مسالمت آمیز زندگی شهری متناسب با وظایف و مأموریت ها بین مسعود کاظمی شهردار لاهیجان و حجت الله ایوبی مدیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران به امضارسید.

این تفاهم نامه با حضور رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران فرهنگی شهرستان لاهیجان در خانه سنتی پارک بعثت امضا و مبادله شد.
گسترش همکاری میان شهرداری لاهیجان و کمیسیون ملی یونسکو – ایران در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار ، همکاری در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در داخل و خارج از کشور با هدف معرفی حفظ و تقویت هویت ایرانی – اسلامی با تاکید بر شهر لاهیجان و استان گیلان ، همکاری در برگزاری نشست های تخصصی در خصوص پروژه های پژوهشی ، آموزش های شهروندی ، آموزه های زیست محیطی و حفاظت از بناهای تاریخی حوزه مدیریت شهری با تاکید بر صنایع فرهنگی و خلاق ، همکاری در آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارتقای مهارت ها و توانمند سازی شهروندان شهر لاهیجان به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته ،همکاری در برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی – ترویجی به منظور ارتقاء آگاهی های اجتماعی در راستای بسط توسعه و جایگزینی فرهنگ شهروندی با عادت شهر نشینی، همکاری در تاسیس دفتر نمایندگی کمیسیون ملی یونسکو – ایران در استان گیلان در شهر لاهیجان ، همکاری و مساعدت در ثبت شهر لاهیجان در شبکه شهرهای خلاق یونسکو ،همکاری در پیشبرد معرفی شهر لاهیجان به عنوان پایتخت چای ایران و همچنین برگزاری اجلاس دبیران کل (یونسکو ) کشورهای نوروزی در لاهیجان، همکاری در پیشبرد پروژه های شهرهای یاد گیرنده و شهرهای دوستدار کودک، همکاری برای معرفی قابلیت ها ، ظرفیت ها و موفقیت های مدیریتی شهری و جاذبه های لاهیجان در یونسکو جهت توسعه گردشگری طبیعی و تاریخی لاهیجان از بند های این تفاهم نامه می باشد.