تغییر چهره مهدی رضایی مدیرعامل بانک کشاورزی سوژه کاربران شد

در روزهای اخیر تغییر چهره مهدی رضایی مدیرعامل بانک کشاورزی سوژه کاربران در فضای مجازی شده است.

به گزارش حرف تازه، در روزهای اخیر تغییر چهره مهدی رضایی مدیرعامل بانک کشاورزی سوژه کاربران در فضای مجازی شده است.

مهدی رضایی که پیش از این سوابق اجرایی در بانک های گردشگری، انصار، پارسیان، شرکت ارتباط فردا و سرپرست اجرایی موسسه اعتباری ثامن را در پرونده کاری خود داشته است هم اکنون مدیرعامل بانک کشاورزی است.

در ادامه واکنش های مختلف برخی کاربران به تغییرات ظاهری او را خواهیم دید.

واکنش کاربران به تغییر چهره مهدی رضایی مدیرعامل بانک کشاورزی در دولت رئیسی