تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ امشب سه شنبه ۳۰ شهریور تغییر می کند و یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

حرف تازه –  ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ امشب سه شنبه ۳۰ شهریور تغییر می کند و یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

بنا به قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶، ساعت رسمی ایران هر سال ساعت ۲۴ اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور همان سال به حالت قبلی برگردانده می‌شود.

علت انجام این کار استفاده بیشتر از روشنایی روز و صرفه جویی در مصرف انرژی است.