تعویض پیاپی شهرداران در رشت به بهانه توسعه!

تی تی خبر : این روزها ایام مبارک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را می‌گذرانیم و بار دیگر حماسه بزرگ مردم ایران در سال ۵۷ را مرور می‌کنیم؛ حماسه‌ای که در نتیجه آن عدالت، سلامت فردی و اجتماعی جزو اهدافش بود و در ۳۷ سال اخیر نیز به لطف پروردگار، بسیاری از این اهداف محقق شده و […]

تی تی خبر : این روزها ایام مبارک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را می‌گذرانیم و بار دیگر حماسه بزرگ مردم ایران در سال ۵۷ را مرور می‌کنیم؛ حماسه‌ای که در نتیجه آن عدالت، سلامت فردی و اجتماعی جزو اهدافش بود و در ۳۷ سال اخیر نیز به لطف پروردگار، بسیاری از این اهداف محقق شده و می‌رود که کشور به الوی اسلامی پیشرفت تبدیل شود.

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب تحول در نظام مدیریتی و جایگزینی سلامت و منافع عمومی به جای منافع شخصی است. اگر در دولت گذشته، به تغییر مداوم مدیران نقد وارد می‌شد به این دلیل بود که در جهان امروز ثبات مدیریتی یکی از مهم‌ترین ارکان پیشرفت است و تزلزل مدیریتی آن هم به دلیل لحاظ منافع شخصی نه تنها مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت است، بلکه با اصول دینی ما هم نمی‌خواند.

اگر کارنامه انتخاب شهرداران در یک و نیم دهه گذشته را مرور کنیم بی‌تعارف باید بگوییم در این زمینه بسیار ضعیف بوده‌ایم. انتخاب بیش از ۱۰ شهردار (جدا از سرپرست‌ها) در ۱۵ سال گذشته، نقطه تاریکی در عملکرد پارلمان شهری رشت محسوب می‌شود.

متاسفانه بررسی چگونگی انتخاب شهرداران در این مدت نشان داده که در تصمیم‌گیری‌ها کمتر به منافع عمومی توجهی شده و غالباً منفعت شخصی جایگزین ملاحظات مردمی شده است. از یک سال پیش که با برکناری مهندس خلیلی و بعد از کش و قوس‌های بسیار دکتر ثابت قدم به عنوان شهردار رشت برگزیده شد تا حالا که بار دیگر بحث استیضاح مطرح شده، برخی اعضای شورای شهر نه تنها کمکی به آبادانی شهر نکردند بلکه از تمام توان خود برای سنگ‌اندازی در پیشبرد پروژه‌ها دریغ نکردند. به یاد نمی‌آورم که شورای شهر رشت حتا در یک مورد از عملکرد شهرداری که خود برگزیدند حمایت کنند (البته در این بین حساب بعضی از اعضای شورا جداست). حالا در شرایطی که در ایام مبارک سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، بار دیگر برخی شورانشینان قصد دارند عقده‌گشایی کنند و در حالی که هیچ حرف قابل دفاعی ندارند، سراغ سوال مسکوت مانده پنج ماه پیش بروند و در اوج فعالیت‌های عمرانی چوب لای چرخ شهردار بگذارند. در حالی که پروژه‌های بزرگ بازآفرینی شهری از جمله پیاده‌راه‌سازی به مرحله حساسی رسیده، چند تن از اعضای مغرض شورا بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعی تصمیمات بدون کارشناسی‌شان و صرفاً بخاطر منافع شخصی، ثابت قدم را در یک قدمی استیضاح قرار داده‌اند، آن هم در شرایطی که هم مقامات ارشد استان و هم مردم از عملکرد شهردار دفاع می‌کنند. باید متاسف بود که شورانشینان از تجربه تلخ یک دهه اخیر در تعویض پیاپی شهرداران درس نگرفته‌اند و بار دیگر قصد دارند شهر را بدون شهردار رها کنند، آن هم نه بخاطر شهر، بلکه به دلیل لحاظ نشدن منافع شخصی‌شان.

این روزها در ایام فرخنده دهه فجر هستیم، حماسه بزرگی که مسیر تاریخ کشور را به سوی الگوی پیشرفت تغییر داد، اجازه ندهیم عده‌ای منفعت‌طلب منافع عمومی را قربانی کنند. در آستانه عید و در مراحل حساس اجرای پروژه‌های بزرگ شهری، دود این اشتباه نه به چشم شهردار یا اعضای شورای شهر، بلکه به چشم همه شهروندان خواهد رفت.

رشت رویایی