تعطیلی یک هفته ای دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف با صدور اطلاعیه‌ای زمان تعطیلی تابستانه این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش حرف تازه به نقل از ایسنا، دانشگاه صنعتی شریف طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد این دانشگاه از روز شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۵ تا روز جمعه  ۱۴۰۱/۵/۲۱ تعطیل است، برای کلیه کارکنان دانشگاه در این مدت که شامل ۳ روز کاری است، مرخصی تشویقی  ثبت شده است.

بر اساس آن چه در این اطلاعیه آمده، کارکنانی که بنا به ضرورت و براساس نظر مسئول واحد ذیربط در بازه ذکر شده بایستی در محل کار حضور داشته باشند، روز و تاریخ مرخصی تشویقی ایشان (در تاریخی غیر از بازه ذکر شده)  طی نامه از طریق اتوماسیون که به تایید مسئول ذیربط رسیده باشد به مدیریت سرمایه انسانی و پشتیبانی اعلام شود.

 علاوه بر این، سیستم‌های سرمایش مرکزی در بازه زمانی یادشده خاموش خواهند بود. در تاریخ یاد شده فقط افراد دارای مجوز تردد ایام تعطیل مجاز به تردد در دانشگاه هستند.

بنا بر اعلام دانشگاه صنعتی شریف،  از روز شنبه ۱۴۰۱/۵/۲۲ کلیه فعالیت‌ها در دانشگاه طبق روال قبل برقرار خواهد بود.