حرف تازه – روز گذشته تصویری از عضو سابق شورای اسلامی شهر رشت در کنار سردار سلیمانی در اینستاگرام منتشر شد. در صفحه اینستاگرام منتسب به محمود باقری خطیبانی روز گذشته تصویری از او در کنار سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس منتشر شد. باقری خطیبانی عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر رشت […]

حرف تازه – روز گذشته تصویری از عضو سابق شورای اسلامی شهر رشت در کنار سردار سلیمانی در اینستاگرام منتشر شد.

در صفحه اینستاگرام منتسب به محمود باقری خطیبانی روز گذشته تصویری از او در کنار سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس منتشر شد.

باقری خطیبانی عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر رشت بود که از همان ماه های آخر شورای چهارم به مدافعین حرم پیوست.

جزییات بیشتر در خصوص این تصویر متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

محمود باقری عضو چهارمین دوره شورای اسلامی شهر رشت که از منتقدین سرسخت شهردار وقت به شمار می رفت لقب مرد باروتی شورا را در بین اهالی رسانه به خود اختصاص داده بود.