تصویری زیبا از بچه گربه‌ جنگلی در بهشهر

چند ثانیه نوشت: تصویری زیبا از بچه‌گربه‌ جنگلی در بهشهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

به گزارش حرف تازه، این بچه‌گربه‌ی جنگلی در اطراف بهشهر دیده شده است. گفته می‌شود این گربه‌ بیش از دو برابر از گربه‌های اهلی بزرگ‌تر است و می‌تواند تا حدود ۹۰سانتی‌متر رشد کنند.

تصویری زیبا از بچه گربه‌ جنگلی در بهشهر

تصویری زیبا از بچه‌گربه‌ جنگلی در بهشهر