سازمان حمل و نقل بار و مسافر برگزار کرد:

تورهای رایگان رشت گردی

حرف تازه (تی تی خبرسابق) : تور رایگان رشت گردی برگزار شد. تور های رایگان رشت گردی توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر (سازمان های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و پایانه مسافربری) برگزار شد. بازدید از خانه میرزا کوچک جنگلی و اسناد و مدارک نهضت جنگل، آرامگاه میرزا و سد سقالکسار، پیاده‌راه فرهنگی، میدان شهرداری، ساختمان تاریخی […]

حرف تازه (تی تی خبرسابق) : تور رایگان رشت گردی برگزار شد.

تور های رایگان رشت گردی توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر (سازمان های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و پایانه مسافربری) برگزار شد.

بازدید از خانه میرزا کوچک جنگلی و اسناد و مدارک نهضت جنگل، آرامگاه میرزا و سد سقالکسار، پیاده‌راه فرهنگی، میدان شهرداری، ساختمان تاریخی شهرداری رشت، ساختمان هتل ایران، پارک ملت، عمارت کلاه فرنگی و بازار رشت از مقاصد این تور بوده است.

photo_2016-04-02_18-42-18photo_2016-04-02_18-40-22photo_2016-04-02_18-40-33photo_2016-04-02_18-40-40photo_2016-04-02_18-40-56photo_2016-04-02_18-41-01photo_2016-04-02_18-41-08photo_2016-04-02_18-41-17photo_2016-04-02_18-41-23photo_2016-04-02_18-41-30photo_2016-04-02_18-41-42photo_2016-04-02_18-41-48photo_2016-04-02_18-42-05