روز گذشته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در محدوده این شهرستان، دچار سانحه شده است.

حرف تازه – گزارش های دریافتی حاکی از آن است روز گذشته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در محدوده این شهرستان، دچار سانحه شده است.

بر این اساس گفته می شود این تصادف خسارت جانی نداشته است و تنها خودروی نماینده رشت آسیب جدی دیده است.

حال عمومی جعفرزاده ایمن آبادی و همراهان وی مساعد گزارش شده است.

  • منبع خبر : حرف تازه