مهیار سماکچی عضو شورای شهر رشت:

ترکیدن لاستیک خودروی آتش نشانی به علت فرسودگی مایه شرمساری است

عضو شورای شهر رشت ترکیدن لاستیک خودروی آتش نشانی حین ماموریت به علت فرسودگی را مایه شرمساری دانست و گفت: چنین اتفاقی برای مجموعه مدیریت شهری رشت فاجعه است.

به گزارش اختصاصی حرف تازه، مهیار سماکچی عضو شورای شهر رشت، در جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک که ظهر دوشنبه در ساختمان شورا برگزار شد، ضمن انتقاد از وضعیت آتش نشانان شهر رشت اظهار داشت: پرداخت به موقع به سازمان های آتش نشانی و حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت با بیان اینکه این سازمان ها خدمات رسان هستند خاطر نشان کرد: اگر یک زمانی در این شهر یک اتفاق بزرگی بیفتد آتش نشانی ما امکانات و تجهیزات مناسبی ندارد.

مهیار سماکچی افزود: آتش نشانان جانشان را در دستشان می گیرند اما از لحاظ لباس های ایمنی در وضعیت بسیار نامناسبی هستند.

عضو شورای شهر رشت ترکیدن لاستیک خودروی آتش نشانی حین ماموریت به علت فرسودگی را مایه شرمساری دانست و گفت: چنین اتفاقی برای مجموعه مدیریت شهری رشت فاجعه است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت پرداخت درآمدهای سازمان آتش نشانی از سوی شهرداری مرکز، خواستار پرداخت به موقع و کامل به سازمان هایی چون آتش نشانی و حمل و نقل بار و مسافر شهری شد.