زهرا نظری رئیس شد و احمدزاده نایب رئیس؛

ترکیب هیئت رئیسه سال سوم شورای شهر فومن مشخص شد

زهرا نظری رئیس و سیامک احمدزاده نایب رئیس سال سوم شورای شهر فومن شدند.

حرف تازه – هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر فومن در دفتر این شورا با محوریت انتخاب هیئت رئیسه جدید برگزار شد.

در پایان رأی گیری که عصر یکشنبه برگزار شد «زهرا نظری» با ۵ رأی موافق اعضای به عنوان رئیس شورای شهر فومن در سمت خود ابقا شد.

همچنین سیامک احمدزاده با پنج رأی به عنوان نائب رییس، جلیل سندی نیز به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

گفتنی است در این رأی گیری علیرضا علیدوست به عنوان سخنگو و نورالدین نعمتی نیز به عنوان منشی شورای شهر فومن انتخاب شدند.