کارگرنیا بار دیگر به ریاست شورا رسید

ترکیب هیئت رئیسه سال دوم شورای ششم رشت مشخص شد

جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با دستور جلسه انتخابات هیات رییسه سال دوم برگزار و محمدحسین واثق کارگرنیا به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

به گزارش حرف تازه، به نقل از دیارمیرزا، جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با دستور جلسه انتخابات هیات رییسه سال دوم و با حضور ده نفر از اعضای شورا و غیبت رضا عاشری عصر روز یکشنبه برگزار شد.

محمدحسین واثق کارگرنیا که تنها کاندیدا بود، با کسب حداکثر آرا بار دیگر به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

 هادی رمضانی نیز با کسب ۹ رای نائب رئیس شورا شد.

سیدشمس شفیعی با کسب ۹ رای به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شد.

نادر حسینی نیز با کسب ۹ رای به عنوان سخنگوی شورای شهر رشت انتخاب شد.

با ۱۰ رای علیرضا تاج شهرستانی به عنوان منشی اول و حسن کریمی کرنق با ۹ رای به عنوان منشی دوم شورا انتخاب شد.