شورا، شهرداری، مجلس؟

ترکیب احتمالی هیئت رئیسه شورای ششم رشت؛ ادامه ناکامی علوی یا معامله ای برای پیروزی؟

در روزهای اخیر برخی رسانه ها اقدام به انتشار ترکیب احتمالی هیئت رئیسه شورای ششم رشت نمودند که این ترکیب در نوع خود جالب توجه بود. سید امیرحسین علوی تنها بازمانده شورای پنجم، هیچ جایگاهی در هیئت رئیسه شورای ششم ندارد و حتی رئیس هیچ یک از کمیسیون ها نیز نخواهد بود. آیا این اتفاق را باید ادامه ناکامی علوی در دو سال اخیر دانست یا معامله ای برای پیروزی های آینده او خواهد بود؟

اختصاصی حرف تازه – در روزهای اخیر برخی رسانه ها اقدام به انتشار ترکیب احتمالی هیئت رئیسه شورای ششم رشت نمودند که این ترکیب در نوع خود جالب توجه بود. سید امیرحسین علوی تنها بازمانده شورای پنجم، هیچ جایگاهی در هیئت رئیسه شورای ششم ندارد و حتی رئیس هیچ یک از کمیسیون ها نیز نخواهد بود. آیا این اتفاق را باید ادامه ناکامی علوی در دو سال اخیر دانست یا معامله ای برای پیروزی های آینده او خواهد بود؟
براساس گزارش های منتشر شده محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس، مجید عزیزی نایب رئیس، هادی رمضانی خزانه دار، علیرضا تاج شهرستانی منشی و سید حسین رضویان سخنگوی شورا خواهند بود. شمس شفیعی در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی، نادر حسینی در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، مسعود عباس نژاد در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری، رضا عاشری در کمیسیون عمران و توسعه شهری و نوری هریس در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک ریاست را برعهده خواهند داشت.
این ترکیب نشان می دهد در جمع ۱۱ نفره شورانشینان تنها سید امیرحسین علوی است که نه در هیئت رئیسه جایی دارد و نه در هیچ یک از کمیسیون ها به ریاست دست خواهد یافت و او احتمالا به همراه مجید عزیزی به شورای شهرستان خواهد رفت.
چنین ترکیبی را از دو دیدگاه می توان تحلیل کرد. نخست آن که سید امیرحسین علوی در شورای ششم تنها مانده و ناکامی های دو سال اخیر او در ریاست شورا، حضور در مجلس و حضور در راس شهرداری رشت همچنان ادامه دارد. دوم اینکه خود او نخواسته جایی در هیئت رئیسه داشته باشد و معامله یا درواقع توافق نانوشته ای با دیگر اعضا صورت گرفته است.
با شناختی که از سید امیرحسین علوی وجود دارد بعید است او از اتفاقات گذشته درس نگرفته باشد. پس از آن که ریاست دوسال نخست او در شورای پنجم پایان یافت، روزی اعضای شورای پنجم با استعفای او موافقت نکردند تا او یکی از غایبان بزرگ انتخابات مجلس باشد. روزی هم او را برای شهردار شدن حمایت نکردند. اما در پایان شورای پنجم همه آن سایرین رفتند و تنها سید امیرحسین علوی خود را به شورای ششم رساند تا نشان دهد همیشه در روی یک پاشنه نمی چرخد و او توان تغییر وضع موجود را دارد. با چنین نگاهی باید حالت دوم را برای او متصور بود.
به نظر می رسد امیرحسین علوی این بار از همین روز نخست اعضای شورا را برای حضور خود در مجلس همراه کرده باشد و شاید به همین دلیل خودش به دنبال هیچ جایگاهی در هیئت رئیسه نرفته است. حتی برخی معتقدند علوی ممکن است در روزهای ابتدایی شورا جدی ترین رقیب سید محمد احمدی برای حضور در راس شهرداری رشت نیز باشد و شاید تا زمان انتخابات مجلس به عنوان شهردار رشت فعالیت نماید.
بدون شک هت تریک رویایی علوی حضور در شورای ششم، شهردار شدن و در نهایت نماینده شدن خواهد بود تا همه ناکامی های دوره پنجم را یکجا جبران نماید هرچند مسئولیت گرفتن او در سطح ادارات کل استان گیلان در دولت رئیسی نیز دور از ذهن نخواهد بود. اما باید دید او چه مسیری را در ذهن دارد و چه اهدافی را در سر می پروراند و در آینده چه تصمیماتی خواهد گرفت و در این راه تا چه میزان می تواند اعضای شورا را با خود همراه سازد؟ باید کمی منتظر بمانیم تا ببینیم در ماه های آینده علوی چه خواهد کرد…
ترکیب احتمالی هیئت رئیسه شورای ششم رشت؛ ادامه ناکامی علوی یا معامله ای برای پیروزی؟

ترکیب احتمالی هیئت رئیسه شورای ششم رشت؛ ادامه ناکامی علوی یا معامله ای برای پیروزی؟