تذکر تاج شهرستانی به شهردار رشت در خصوص بی توجهی به دغدغه های شورا

رئیس کمیسیون فرهنگی در پایان خاطر نشان کرد: آقای شهردار، بی توجهی شهرداری به دغدغه اعضا به ضرر شما خواهد بود. تمام استیضاح های قبلی دو دلیل داشت. یا اخلاق فردی شهردار بود یا تذکراتی که داده می شد و توجهی به آن نمی شد. یا شورا را قبول دارید یا تشریفاتی می دانید.

به گزارش حرف تازه، علیرضا تاج شهرستانی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر رشت در جلسه کمیسیون تلفیق که صبح دیروز در شورا برگزار شد اظهار داشت: بنده به عنوان عضو شورا هیچ ابزاری برای رسیدن به اهداف خود که متناسب با جایگاه نمایندگی مردم است ندارم.

وی افزود: یک رای عضو شورا در زمان بررسی بودجه ممکن است میلیاردها تومان به درآمد شهرداری اضافه یا کم کند. بین اعضای شورا اختلاف نظری وجود داشت. تایید ۵ هزار میلیارد تومان را برای چه کسی انجام می دهیم؟ آیا خواسته های مردم که از جانب ما بیان می شود نباید انجام شود؟

تاج شهرستانی خاطر نشان کرد: این ۵ هزار میلیارد تومان را در کجا می خواهیم هزینه کنیم؟ چرا کسب درآمد کنیم و به مردم فشار بیاوریم اگر قرار است تحولی ایجاد نشود و تامین نیرو نشود؟ شهر فقط پل و تقاطع غیرهمسطح نیست. باید به همه موضوعات توجه داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی با اعلام اینکه گوش شنوایی در شهرداری وجود ندارد تصریح کرد: هیچکس به ما آمار دقیقی ارائه نمی دهد و دغدغه های ما را پیگیری نمی کند. شهرداری، شورا را فقط برای فصل زمستان و تصویب بودجه می خواهد.

تاج شهرستانی در ادامه به بیان برخی مشکلات رشت پرداخت و گفت: ما حرف خودمان را می زنیم و مدیران شهرداری کار خودشان را انجام می دهند. فکر می کنند حرف ما برای جمع کردن رای در دوره آینده شورا است. بنده شاید دیگر کاندیدا نشدم. اگر حرفی می زنیم خواسته مردم است و باید پیگیری شود.

تذکر تاج شهرستانی به شهردار رشت در خصوص بی توجهی به دغدغه های شورا

رئیس کمیسیون فرهنگی در پایان خاطر نشان کرد: آقای شهردار، بی توجهی شهرداری به دغدغه اعضا به ضرر شما خواهد بود. تمام استیضاح های قبلی دو دلیل داشت. یا اخلاق فردی شهردار بود یا تذکراتی که داده می شد و توجهی به آن نمی شد. یا شورا را قبول دارید یا تشریفاتی می دانید.