تداوم آسفالت معابر رشت توسط شهرداری

به منظور رفاه حال شهروندان فهیم و عدالت در اجرای پروژه‌های عمرانی مناطق پنجگانه عملیات روکش آسفالت کوچه شهید مهر شریف واقع در محدوده منطقه یک، توسط سازمان عمران و بازآفرینی و مدیریت منطقه یک شهرداری رشت به انجام رسید.

به گزارش حرف تازه به نقل از شهرداری رشت، عملیات روکش آسفالت کوچه شهید مهر شریف واقع در بلوار معلم در محدوده منطقه یک، روز یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ توسط اکیپ‌های عمرانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری و مدیریت منطقه یک  شهرداری رشت به انجام رسید.

لازم به ذکر است، شهرداری رشت در راستای تامین رفاه حال شهروندان، ارتقای کیفیت سطح زندگی، بهبود تردد خودروها و عدالت در اجرای پروژه‌های عمرانی عملیات آسفالت کوچه‌ها و معابر سطح شهر را در اولویت کاری خود قرار داده و پروژه‌های مذکور را به صورت تدریجی و با استفاده از شرایط مساعد جوی به پیش می‌برد.