بازگشایی معابر در رشت

تخریب املاک تملک شده با هدف بازگشایی محور سعدی به سرگل

فرآیند تخریب املاک تملک شده با هدف بازگشایی محور سعدی به سرگل روز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ با پیگیری محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و دستور رحیم شوقی شهردار انجام شد.

به گزارش حرف تازه، فرآیند تخریب املاک تملک شده با هدف بازگشایی محور سعدی به سرگل روز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ با پیگیری محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و دستور رحیم شوقی شهردار انجام شد.
تعداد ۹۸ ملک در مسیر بازگشایی خیابان سعدی _ خیابان سرگل از پروژه های طرح عمرانی میثاق قرار دارد که تا کنون وضعیت ۷۲ ملک تعیین تکلیف شده است.
فرآیند بازگشایی مسیر خیابان سعدی _ خیابان سرگل به طول ۸۳۰ متر همراه با احداث تقاطع های غیر همسطح، شهر رشت را تبدیل به کارگاه بزرگ عمرانی در راستای روان سازی تردد و برطرف شدن گره های ترافیکی درون شهری کرده است.