یکی از شهروندان با ارسال تصویری از یک تخته چوبی که برای انتقال کابل های برق به منازل مسکونی واقع در کوچه دهقان گذر حاج آقا بزرگ رشت استفاده شده است از بی توجهی ۸ ماهه مسئولین به وضعیت موجود گلایه کرد.

اختصاصی حرف تازه – یکی از شهروندان با ارسال تصویری از یک تخته چوبی خمیده برای انتقال کابل برق به منازل مسکونی واقع در کوچه دهقان گذر حاج آقا بزرگ رشت استفاده شده است از بی توجهی ۸ ماهه مسئولین به وضعیت موجود گلایه کرد.

بخشی از پیام دریافتی را در «صدای شهروند» این هفته حرف تازه می خوانید:

سلام

این تخته را مسئولین برق ۸ ماهه گذاشتند به جای تیر برق با کلی کابل که خونه های محله را برق رسانی می کند!

گذر حاج آقا بزرگ_کوچه دهقان

لطفا انعکاس بدید شاید یه کم شرمنده بشن! هزار بار گفتیم و نیومدن!

تخته چوبی خمیده برای انتقال کابل برق

تخته چوبی خمیده برای انتقال کابل برق