ده عضو شورای شهر رشت با ارسال نامه ای به اسماعیل حاجی پور رئیس شورا، خواستار تحقیق و تفحص شورا از دوایر حقوقی و املاک شهرداری رشت طی ۱۰ سال گذشته شدند.

حرف تازه – ده عضو شورای شهر رشت با ارسال نامه ای به اسماعیل حاجی پور رئیس شورا، خواستار تحقیق و تفحص شورا از دوایر حقوقی و املاک شهرداری رشت طی ۱۰ سال گذشته شدند.

گفتنی است پیش از این کمپین درخواست رسیدگی به ویژه‌خواری خدمات مهندسی در شهرداری رشت آغاز به کار کرد. 

همچنین اخباری مبنی بر هدایت پرونده ها به سوی دفاتر فنی خاص از سوی برخی افراد در شهرداری رشت به گوش می رسید.

درخواست تحقیق و تفحص از سوابق ۱۰ سال گذشته دوایر حقوقی و املاک شهرداری رشت

درخواست تحقیق و تفحص از سوابق ۱۰ سال گذشته دوایر حقوقی و املاک شهرداری رشت

گیل خبر