عدالت یا فشار مضاعف؟!

تجمع کارگران شهرداری رشت در مقابل استانداری

جمعی از کارگران شهرداری رشت در اعتراض به کاهش پرداختی ها در شرایط سخت اقتصادی تجمع کردند.

اختصاصی حرف تازه، صبح امروز جمعی از کارگران شهرداری رشت در اعتراض به کاهش یا تاخیر در پرداختی ها مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.

خواسته اصلی معترضین، پرداخت کامل اضافه کار و سنوات و عیدی اعلام شده است.

پیش از این علوی شهردار رشت، در راستای سیاست های عدالت در پرداخت اقدام به کاهش اضافه کار پرسنل کرده بود اما با توجه به رای دیوان در خصوص کاهش عیدی کارگران شهرداری های سراسر کشور، با پیگیری رضا عاشری عضو شورای شهر رشت و موافقت شهردار مقرر گردید به منظور جبران این کاهش دریافتی ها، دست کم اضافه کار که در حیطه اختیارات شهرداری ها است به صورت کامل پرداخت گردد.

پیگیری های اولیه نشان می دهد روند پرداخت ما به التفاوت اضافه کار پرداختی به پرسنل تا اضافه کار کامل آغاز شده است.

گزارش ها حاکی است به طور متوسط حدود ۶۰ ساعت از اضافه کار تمامی پرسنل شهرداری رشت کم شده است. از سوی دیگر عیدی کارگران حدود دو برابر کارکنان عادی پرداخت می شد که اکنون با رای دیوان مقرر گردید به میزان عیدی کارکنان به کارگران پرداخت شود که به معنای کاهش عیدی این قشر زحمتکش است.

برخی از نیروهای شهرداری رشت که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگو با حرف تازه علاوه بر مباحث مربوط به اضافه کار، عیدی و سنوات، خواستار پیگیری مباحثی چون همسان سازی حقوق پرسنل با سایر دستگاه ها هستند. به عقیده برخی کارکنان و کارگران شهرداری اگر قرار است به نام عدالت در پرداخت، اضافه کار و عیدی پرسنل کم شود پس عدالت در پرداخت همسان با سایر ادارات و نهادها نیز مدنظر قرار گیرد.

لازم به توضیح است سه سال قبل علی بهارمست سرپرست وقت شهرداری رشت، لایحه همسان سازی حقوق کارکنان شهرداری رشت با سایر ادارات را به شورا ارسال کرد اما هرگز این اتفاق مثبت برای کارکنان شهرداری رقم نخورد.