در اعتراض به حکم تخریب شهرک؛

تجمع ساکنان حاشیه نشین شهرک پشت باغ پرندگان آستارا

۶۰نفر از ساکنان حاشیه نشین شهرک شهید سلیمانی آستارا در اعتراض به حکم تخریب مجتمع مسکونی‎شان مقابل اداره کل راه و شهرسازی گیلان تجمع کردند.

حرف تازه – ۶۰نفر از ساکنان حاشیه نشین شهرک شهید سلیمانی آستارا در اعتراض به حکم تخریب مجتمع مسکونی‎شان مقابل اداره کل راه و شهرسازی گیلان تجمع کردند.

معترضان به صدا و سیما گفتند از سال ۷۲ در منازل مسکونی پشت باغ پرندگان در ورودی آستارا میدان ساکن هستند و اداره کل راه و شهرسازی گیلان قصد دارد این شهرک را تخریب کند.

این معترضان مدعی اند که وزارت جهاد کشاورزی به همراه سازمان امور اراضی قرارداد فروش زمین‌های مشاع را که کاربری زراعی دارد به صورت اقساط امضا کرده اند و ساکنان پس از پرداخت اقساط، قولنامه فروش را به آنان داده اند، اما اداره راه و شهرسازی قصد تخریب این شهرک را دارد.