شعار علیه عرب و خلیلی، تشویق برانکو

تجمع دوباره هواداران پرسپولیس مقابل باشگاه

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس امروز هم مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند و خواستار استعفای ایرج عرب از مدیرعاملی این باشگاه شدند.

حرف تازه – هواداران معترض تیم پرسپولیس که از جدایی برانکو ایوانکوویچ از این باشگاه ناراحت و عصبانی هستند، امروز همانند روز گذشته مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند. در تجمع امروز هواداران بیشتری شرکت کردند و شعارها هم تندتر شد.

این هواداران در اعتراض به جدایی برانکو، خواستار استعفای ایرج عرب از مدیرعاملی پرسپولیس شدند. آنها همچنین برانکو را تشویق کردند و علیه محسن خلیلی شعار دادند. خبر مذاکره خلیلی با قطبی که البته چند باری از سوی خلیلی و وکیل قطبی تکذیب شده هواداران را به شدت از خلیلی عصبانی کرده است. آنها در اعتراض به خلیلی، افشین پیروانی را تشویق کردند.

درگیری بین مشاور امور بین الملل باشگاه و هواداران باعث شد تا مأموران نیروی انتظامی مقابل باشگاه حضور پیدا کنند تا ضمن برقراری نظم، مشکلی برای کسی پیش نیاید. نیروی انتظامی هم حضور پررنگی در اطراف باشگاه داشت.