رد پای کارمند استانداری در یک بحران اجتماعی

تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری رشت مقابل استانداری

بنا بر گزارش های دریافتی از ساعاتی قبل کارکنان شهرداری رشت، در اعتراض به یکی از کارکنان استانداری گیلان که با شکایت خود باعث به خطر افتادن موقعیت شغلی این گروه از پرسنل شهرداری شده تجمع اعتراضی ترتیب داده اند.

اختصاصی حرف تازه، بنا بر گزارش های دریافتی از ساعاتی قبل کارکنان شهرداری رشت، در اعتراض به یکی از کارکنان استانداری گیلان که با شکایت خود باعث به وجود آمدن مشکلات شغلی این گروه از پرسنل شهرداری شده تجمع اعتراضی ترتیب داده اند.

تصاویر مربوط به این تجمع نیز در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می دهد معترضین، تصویر یکی از کارکنان پرحاشیه استانداری گیلان را در دست دارند و معتقدند دخالت های آن فرد این وضعیت را رقم زده است.

معترضین که حدود ۲۰۰ نفر بودند و به شدت از وضع موجود ناراحت و عصبی شده بودند شعارهایی را نیز سر دادند. شکایت این کارمند استانداری به دیوان عدالت اداری باعث شد تا مشکلاتی برای برخی پرسنل شهرداری رشت در ماه های اخیر به وجود بیاید.

باید دید مقام های مسئول چه واکنشی در خصوص این بحران اجتماعی که رد پای یک کارمند استانداری در آن دیده می شود خواهند داشت؟

تصاویر تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری رشت مقابل استانداری