رییس شورا خبر داد:

تجلیل اعضای شورای رشت از تنها مدال آور این شهر در بازی های آسیایی

سید امیرحسین علوی با اعلام خبر تجلیل اعضای شورا از تنها مدال آور رشتی در مسابقات آسیایی افزود: حمایت از قهرمانان ورزشی و مدال آوران رویکرد شورای پنجم است.

حرف تازه – سید امیرحسین علوی با اعلام خبر تجلیل اعضای شورا از تنها مدال آور رشتی در مسابقات آسیایی افزود: حمایت از قهرمانان ورزشی و مدال آوران رویکرد شورای پنجم است.

علوی اظهار داشت: محمد رهبری، ملی پوش کشورمان که در مسابقات شمشیربازی آسیا در رشته سابر در سال ۲۰۱۷ موفق به دریافت مدال نقره گردید و با توجه به اهمیت مدال وی و تشویق سایر جوانان شهر به حضور در مسابقات بین المللی و کسب افتخار برای کشور و شهر رشت به زودی از محمد رهبری در صحن شورای اسلامی شهر رشت تجلیل می گردد.
وی تاکید کرد: با توجه و پیگیری های کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر که در نوع خود جای تقدیر دارد سال گذشته مصوبه ای در حمایت از مدال آوران و قهرمانان ورزشی در رشته های مختلف در شورا تصویب شد و بر همین اساس پارلمان شهری از جوانانی که در عرصه ورزش قهرمان می شوند، قدردانی می گردد.
رییس شورای اسلامی شهر رشت خاطر نشان نمود: محمد رهبری در محله جماران شهر رشت بالیده شد و با تلاش و پرورش استعدادهای خود توانست به تیم ملی شمشیربازی راه یافته و بارها در مسابقات آسیایی مدال آورد که این موضوع نشانگر غلبه تمرین و ممارست بر محدودیت ها میباشد و وظیفه مدیریت شهری حمایت همه جانبه از استعدادها و ظرفیتهای موجود در شهر جهت رشد و شکوفایی میباشد.