همزمان با روز شهردار ؛

تجدید میثاق شورا و شهرداری رشت با شهدا و گرامیداشت یاد مرحوم شیرخانی شهردار فقید رشت

حرف تازه – مجموعه مدیریت شهری به مناسبت روز شهردار با حضور در مزار شهدا با اهدای گل تجدید میثاقی با آرمان های امام راحل و شهدا داشتند و پس از آن بر مزار شیرخانی، یکی از شهرداران فقید رشت، حضور یافتند.                

حرف تازه – مجموعه مدیریت شهری به مناسبت روز شهردار با حضور در مزار شهدا با اهدای گل تجدید میثاقی با آرمان های امام راحل و شهدا داشتند و پس از آن بر مزار شیرخانی، یکی از شهرداران فقید رشت، حضور یافتند.