اول آبان ماه بنام روز کارشناس نامگذاری شده است. عنوان کارشناس رسمی دادگستری اولین بار به ‌موجب قانون مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۲۳ مجلس شورای ملی در آئین دادرسی ایران رسمیت یافت.

حرف تازه – اول آبان ماه بنام روز کارشناس نامگذاری شده است. عنوان کارشناس رسمی دادگستری اولین بار به ‌موجب قانون مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۲۳ مجلس شورای ملی در آئین دادرسی ایران رسمیت یافت.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اول آبان ماه سال ۱۳۵۸ قانون استقلال کانونهای کارشناسی رسمی دادگستری توسط شورای انقلاب تصویب گردید. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان در سال ۱۳۸۱ تشکیل و امروزه با عضویت حدود ۱۲۰۰ کارشناس در بیش از ۵۰ رشته کارشناسی، ضمن ارائه خدمات تخصصی و فنی کارشناسی، از کانون های فعال و پیشرو در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری در کشور به شمار می رود.

امروزه بسیاری از پرونده های تخصصی و فنی مطروحه در محاکم قضایی، ادارات دولتی، سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، با استفاده از توان فنی کارشناسان رسمی دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرد. به جهت پاسداشت زحمات فرهیختگان عرصه دانش و فن که به افتخار کارشناسی نائل گردیده اند، اول آبان ماه سالروز تصویب قانون استقلال کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری با عنوان روز کارشناس مورد توجه قرار گرفت. به همین مناسبت، فرارسیدن اول آبان، روز کارشناس، را به کلیه کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون استان گیلان و جامعه کارشناسان رسمی کل کشور تبریک میگوئیم.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان