تایماز رضا بخش سردبیر پایگاه خبری شعاع مشرق شد

حرف تازه – تایماز رضابخش به عنوان سردبیر جدید پایگاه تحلیلی خبری شعاع مشرق معارفه شد. رضابخش مسئول روابط عمومی و امور ارتباطات هیات کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان رشت بوده و سابقه سردبیری پایگاه تحلیلی خبری آوای رشت و همچنین مدیریت امور ارتباطات سازمان و حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت […]

حرف تازه – تایماز رضابخش به عنوان سردبیر جدید پایگاه تحلیلی خبری شعاع مشرق معارفه شد.

رضابخش مسئول روابط عمومی و امور ارتباطات هیات کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان رشت بوده و سابقه سردبیری پایگاه تحلیلی خبری آوای رشت و همچنین مدیریت امور ارتباطات سازمان و حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت را در کارنامه دارد.