تاکید یوسف یزدانی بر اتمام زیباسازی ورودی جاده تهران تا پایان سال

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت ضمن بازدید از مراحل اجرای رفیوژ میانی و پروژه زیباسازی بصری ورودی جاده تهران بر لزوم اتمام این پروژه تا قبل از پایان سال تاکید کرد.

به گزارش حرف تازه به نقل از شهرداری رشت، یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت روز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ از مراحل اجرای رفیوژ میانی محدوده ورودی جاده تهران واقع در میدان گیل تا سازمان آرامستان بازدید کرد.

سرپرست شهرداری رشت در این بازدید میدانی بر اتمام پروژه زیباسازی بصری ورودی جاده تهران اعم از جدول گذاری، رفیوژ میانی، خاکریزی و درختکاری در سریعترین زمان ممکن و تا قبل از فرارسیدن سال ۱۴۰۲ تاکید کرد.