تاکید کارگرنیا بر ایجاد حساب جداگانه تبصره ۳ | اولویت آب و فاضلاب محلات کم برخوردار باشد | اجرای رزمایش زمستانی شهرداری رشت

در جلسه روز گذشته شورای شهر رشت، ضمن تاکید کارگرنیا بر ایجاد حساب جداگانه تبصره ۳ ، رئیس شورا بر اولویت بخشیدن محلات کم برخوردار و حاشیه نشین رشت در طرح های توسعه فاضلاب نیز تاکید کرد.

به گزارش حرف تازه، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در یکصد و چهاردهمین جلسه شورا که صبح دیروز برگزار شد با بیان اینکه لایحه پیشنهادی تبصره سه ارسالی آب و فاضلاب بررسی شد گفت: درباره تمدید لایحه تبصره سه ، شورا تاکید دارد در راستای برخورداری آب و فاضلاب از این محل باید نسبت به ایجاد یک حساب جداگانه برای اعتبار جمع آوری شده از این محل و همچنین نسبت به معافیت کتابخانه های عمومی، مساجد و مدارس رشت از پرداخت هزینه های تبصره سه مربوط به آب بها متعهد باشد.

اولویت آب و فاضلاب محلات کم برخوردار و حاشیه نشین رشت باشد

کارگرنیا در ادامه با اشاره به لایحه پیشنهادی آب و فاضلاب رشت پیرامون تمدید تبصره سه افزود: شورا از این بابت به چندین مورد تاکید دارد که از آن جمله باید به ارائه گزارش ماهیانه پیرامون هزینه کرد اعتبارات از محل تبصره سه، ایجاد یک حساب جداگانه برای درآمد حاصل از محل تبصره سه ، معافیت کتابخانه های عمومی ، مساجد و مدارس سطح شهر اشاره کرد و آب و فاضلاب باید به این مباحث متعهد باشد.

رئیس شورا با تاکید به اینکه آب و فاضلاب باید از محل اعتبارات تبصره سه به توسعه شبکه فاضلاب در رشت توجه داشته باشد افزود: انتظار داریم اولویت با محلات حاشیه ای و کم برخوردار باشد .

روند خوب اجرای پروژه های طرح میثاق رشت

وی به انجام بازدید از پروژه های عمرانی رشت توسط اعضای شورا و شهردار این شهر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه طی بازدید انجام شده ، روند اجرای پروژه های عمرانی شهر رشت از جمله پروژه های طرح میثاق بسیار مناسب است و انتظار داریم با همین روند ادامه پیدا کند.

سرعت بخشیدن به اجرای رفیوژ میانی ورودی رشت

کارگرنیا با اشاره به عملیات اجرایی در مسیر جاده تهران که یکی از مبادی اصلی ورودی مسافر به شهر است افزود: متاسفانه روند اجرای پروژه در دور برگردان در حال احداث و رفیوژ میانی به کندی صورت می گیرد و با توجه به اینکه در ماه های پایانی سال حضور داریم در ایام نوروز شاهد حضور گردشگران در این شهر هستیم که انتظار می رود اجرای این مهم سرعت بگیرد.

اجرای رزمایش زمستانی شهرداری رشت

وی به اجرای رزمایش زمستانی پرسنل شهرداری رشت پیرامون آمادگی شهرداری در مواجهه با بارش برف و باران اشاره کرد و گفت: شهردار رشت برای جلسه آتی شورا گزارش کاملی از اقدامات انجام شده درباره آمادگی تجهیزات شهرداری را به شورا ارائه کند و رزمایشی از این بابت ترتیب دهد تا اعضای شورا نسبت به آمادگی شهرداری رشت پیرامون مواجهه با بارش برف و باران شدید اطمینان خاطر پیدا کنند.