تاکید مسعود عباس نژاد بر ضرورت ارائه تسهیلات ساخت و ساز بافت فرسوده رشت

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت گفت : ارائه تسهیلات ساخت و ساز به بافت فرسوده باید اتفاق بیفتد زیرا این امر سرمایه گذاری برای شهر رشت است.

به گزارش حرف تازه، مسعود عباس نژاد روز پنجشنبه ۲ آذر ۱۴۰۲ در جلسه شورای اداری شهرداری با خدا قوت به تلاش مدیران و کارکنان شهرداری رشت اظهار کرد : با توجه به اجرای پروژه های عمرانی در نقاط مختلف شهر انتظار می رود تاریخ تکمیل پروژ ها به اطلاع شهروندان رسانده شود.

وی در ادامه به باغ زربافی و امین ضرب در راستای افزایش فضای سبز شهر رشت اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ می توان باغ های مذکور را در قالب پارک های جدید به شهر رشت هدیه کرد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر رشت همچنین با بیان اینکه تسریع در روند صدور پروانه های ساخت و ساز حائز اهمیت است ، تصریح کرد: ارائه تسهیلات ساخت و ساز به بافت فرسوده باید اتفاق بیفتد زیرا این امر سرمایه گذاری برای شهر رشت است.

عباس نژاد بر پیگیری وصول طلب شهرداری از سازمان ها و دستگاه های مختلف تاکید کرد و گفت : وصول طلب از دستگاه ها مطالبه جدی اعضای شورای اسلامی شهر رشت است.

وی با اشاره به اینکه مجموعه مدیران و کارکنان شهرداری رشت در امور رفاهی مظلوم واقع شدند، یادآور شد: انتظار داریم به امور رفاهی کارکنان شهرداری توجه شود و این امر می تواند یادگاری از شورای ششم برای شهرداری باشد.