برای مقابله با حوادث غیر مترقبه

تاکید محسن سماکچی بر تعمیر و تجهیز ماشین آلات مناطق شهرداری رشت

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی رشت به همدلی بین اعضای شورا و شهرداری اشاره کرد و گفت: اتحاد، دوستی و مودت بین اعضای شورا و مدیران شهرداری امور شهروندان را تسهیل می کند.

به گزارش حرف تازه به نقل از شهرداری رشت ، محسن سماکچی روز پنجشنبه ۲ آذر ۱۴۰۲ با قدردانی از تلاش تمام کارکنان و مدیران شهرداری به ویژه رحیم شوقی شهردار رشت اظهار کرد: به طور قطع تمام امور ایده آل نیست و در این راستا باید به همدیگر کمک کنیم تا نواقص و کاستی ها برطرف شود.

وی در ادامه به نزدیک شدن فصل سرما اشاره کرد و افزود: تعمیر و تجهیز ماشین آلات مناطق شهرداری برای مقابله با حوادث غیر مترقبه حائز اهمیت است.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی رشت همچنین با اشاره به همدلی بین اعضای شورا و شهرداری، تصریح کرد: اتحاد، دوستی و مودت بین اعضای شورا و مدیران شهرداری امور شهروندان را تسهیل می کند.