تاکید علیپور بر پرداخت حقوق کارگران شهرداری رشت پیش از پایان سال

در هشتاد و پنجمین جلسه صحن شورا محمد حسن علیپور، خواستار پرداخت عیدی کارگران خدمات شهری پیش از اتمام سال شد.

حرف تازه – در هشتاد و پنجمین جلسه صحن شورا محمد حسن علیپور، خواستار پرداخت عیدی کارگران خدمات شهری پیش از اتمام سال شد.

عضو شورا در نطق پیش از دستور جلسه، روز شهدا را تبریک گفت و تاکید کرد: هرچه داریم از خون شهدا داریم و باید متعهد باشیم از خون شهدا عدول نکنیم.
علیپور بیان داشت: عاجزانه از سرپرست شهرداری می خواهم با پیمانکاران سازمان های پسماند و سیما و منظر تعامل کنند تا عیدی و حقوق کارگران خدمات شهری پیش از پایان سال پرداخت شود.
وی افزود: پیامبر، دست کارگر را بوسه می زد. بنده در جایگاه شورا بعنوان یک کارگر خواستار رسیدگی به حقوق کارگران هستم.
علیپور ، نسبت به تعیین تکلیف نیروهای حجمی شهرداری هشدار داد و افزود: از حقوق کارگران موقع پرداخت کسر می شود. از حراست و بازرسی شهرداری می خواهم برای تعیین تکلیف قرارداد این نیروها اقدام نمایند. ما هرچه داریم از کارگران داریم. اگر یک روز کار نکنند، بوی تعفن شهر را بر می دارد.