افسوس سایت هواداران داماش از نبود جعفرزاده در مجلس

بی خیالی نمایندگان رشت در قبال از دست رفتن تنها سهمیه لیگ یکی فوتبال رشت!

در بحبوحه مشکل سهمیه لیگ یکی داماش، تنها نام غلامعلی جعفرزاده که حالا در استان مسئولیتی ندارد شنیده می‌شد که در بی‌تفاوتی سه نماینده کنونی شهر، تحرکات و لابی‌هایی داشته است؛ نماینده‌ی ادوار گذشته‌ای که این روزها فوتبال دوستان رشتی بیش از پیش فقدان حضورش را در مجلس احساس می‌کنند!

حرف تازه – وارش اسپرت سایت هواداران داماش با انتقاد از بی خیالی نمایندگان رشت در قبال از دست رفتن تنها سهمیه لیگ یکی فوتبال رشت نوشت: این روزها و با وقوع فاجعه فوتبالی از دست رفتن احتمالی امتیاز داماش، بیش از پیش رشتی‌ها فقدان نماینده‌ای دلسوز را احساس می‌کنند!

در حالی که نمایندگان شهرهای دیگر برای کسب این سهمیه از هیچ تلاش و لابی فروگذار نمی‌کنند اما مشخص نیست که چرا نمایندگان شهرستان رشت در قبال دغدغه فوتبال دوستان شهر، بدون تحرک اند، روزه سکوت گرفته و حتی زحمت یک مصاحبه را نمی‌کشند!
با این شرایط اسفبار اقتصادی و صنعتی حاکم در شهرستان، انتظار بی‌جایی نیست که حداقل به فکر حفظ این هنجار اجتماعی و ورزشی شهرباران باشند تا جوانان رشتی را سرافکنده نکنند!
در بحبوحه مشکل سهمیه لیگ یکی داماش، تنها نام غلامعلی جعفرزاده که حالا در استان مسئولیتی ندارد شنیده می‌شود که در بی‌تفاوتی سه نماینده کنونی شهر، تحرکات و لابی‌هایی داشته است؛ نماینده‌ی ادوار گذشته‌ای که این روزها فوتبال دوستان رشتی بیش از پیش فقدان حضورش را در مجلس احساس می‌کنند!
بی خیالی نمایندگان رشت در قبال از دست رفتن تنها سهمیه لیگ یکی فوتبال رشت!

بی خیالی نمایندگان رشت در قبال از دست رفتن تنها سهمیه لیگ یکی فوتبال رشت!