مهرشاد پورفخریان:

به شهرداری که رای می دهید فرصت بدهید | نمی شود مدام استیضاح کنید | اولویت ها بر اساس سند راهبردی تعیین شوند

عضو اسبق شورای اسلامی شهر رشت همچنین در پایان با اشاره به استیضاح شهردار رشت خاطر نشان کرد: به شهرداری که رای می دهید فرصت بدهید و به او متعهد باشید. نمی شود به یک شهردار رای بدهید و مدام استیضاح کنید.

به گزارش اختصاصی حرف تازه، در آستانه برگزاری جلسه استیضاح سید امیرحسین علوی، شهردار رشت، گفتگویی با مهرشاد پورفخریان که سابقه حضور در سومین دوره شورای اسلامی شهر رشت را داشته است، انجام داده ایم.

عضو اسبق شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه متاسفانه شوراها درگیر روزمرگی شده اند اظهار داشت: سند راهبردی عملیاتی و برمبنای چشم انداز واقعی طی این سالها تدوین نشده است و برنامه ها بر مبنای رویا ارائه می شوند.

مهرشاد پورفخریان با تاکید بر اینکه اولویت های شهر رشت باید بر اساس سند راهبردی تعیین شوند تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که شوراها به ویژه شورای ششم در نبود چنین سندی دچار روزمرگی شده اند.

عضو شورای سوم رشت با اشاره به اینکه در گذشته پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نه تنها جزء افتخارات مدیریت شهری نبود بلکه وظیفه سازمانی بود افزود: با شرایط فعلی و با توجه به افزایش هزینه های جاری و عمرانی و کاهش نسبت درامد شهرداری ها به هزینه های آنها، عملا باید همه پروژه های شاخص کنار گذاشته شوند.

پورفخریان تدوین سند راهبردی سه تا پنج ساله و با رویکرد اقتصادی و درامدی را ضروری دانست و عنوان کرد: باید راهکارهای افزایش درامد پایدار به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری با جدیت دنبال شوند تا شاهد تحول در شهر رشت باشیم.

عضو اسبق شورای اسلامی شهر رشت همچنین در پایان با اشاره به استیضاح شهردار رشت خاطر نشان کرد: به شهرداری که رای می دهید فرصت بدهید و متعهد باشید. نمی شود به یک شهردار رای بدهید و مدام استیضاح کنید. در زمان انتخاب شهردار، اعضای شورا باید چشم اندازها را ابلاغ کنند و پس از انتخاب سعی کنند تا آخر شهردار منتخبشان را حفظ کنند. من هم در زمان عضویتم در شورا به شهرداری که رای داده بودم متعهد بودم. متاسفانه این اتفاق نمی افتد.