با اجرای عملیات آسفالت

بهسازی مسیرهای ورودی و خروجی ترمینال میدان گیل رشت

ین پروژه بهسازی و آسفالت ریزی، توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت هم اکنون در حال اجراست.

به گزارش حرف تازه، سرپرست شهرداری رشت در رابطه با اجرای این پروژه اظهار داشت با رسیدن به ماه پایانی سال و آغاز سفرهای نوروزی میهمانان به گیلان، عملیات بهسازی مسیر و زیباسازی فضای داخلی ترمینال گیل و درختکاری معبر در داخل و مسیر منتهی به ترمینال در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.