برگزاری جلسه تحلیل درآمدی شهرداری به ریاست شهردار رشت

جلسه تحلیل درآمدی شهرداری با هدف پیگیری و چگونگی دریافت عوارض پروژه های اجرایی توسط دستگاه های مختلف و بخش خصوصی به ریاست شهردار رشت برگزار شد.

به گزارش حرف تازه، جلسه تحلیل درآمدی شهرداری به ریاست رحیم شوقی شهردار امروز یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا معاون مالی و اقتصادی شهرداری ، مریم گلی احضار مدیر درآمدهای شهرداری و مدیران مناطق پنجگانه شهری در محل سالن جلسات شهرداری مرکز برگزار شد.
پیگیری دریافت عوارض از پروژه هایی که توسط سازمان ها و دستگاه های مختلف و همچنین بخش خصوصی در شهر رشت در حال انجام است ، از جمله موضوع های مورد بررسی در جلسه مذکور بود.