برگزاری جشن روز جهانی زبان مادری در پیاده راه رشت

جشن روز جهانی زبان مادری همزمان با روز جهانی زبان مادری در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب ( شهرداری) رشت برگزار شد.

به گزارش حرف تازه، سه شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ همزمان با روز جهانی زبان مادری جشنی ویژه کودکان و نوجوانان و خانواده های آنان با هدف اشاعه زبان و فرهنگ گیلکی به این عزیزان به همت سازمان فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و با حضور سرپرست شهرداری رشت در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب ( شهرداری) رشت برگزار شد.