برگزاری اجلاسیه تخصصی گردشگری مقاومت به میزبانی شهرداری رشت

دومین نشست تخصصی گردشگری مقاومت رشت، روز دوشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۱ با حضور فعالین شهرها و کشورهای جغرافیای مقاومت، اعضای شورای اسلامی شهر رشت و یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت برگزار شد.

به گزارش حرف تازه، نادری رئیس کمیته گردشگری مجمع کلانشهرهای ایران، حکمت نیا مدیر گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شیراز، احمدی پژوهشگر و مولف حوزه گردشگری و مجری مسیرهای گردشگری مقاومت شیراز، شیخ شعاعی ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی کرمان، طباطبایی نژادسرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی قم، خلیلی روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‌ قم، دریاباری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در آفریقای جنوبی، میرجلیلی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در برزیل، دکتر جلالی معاون صنایع دستی وزارت فرهنگی صنایع دستی گردشگری، ویدا توحیدی همراه معاون وزیر، مهرداد تنها همراه معاون وزیر، فکوری دبیر گردشگری مقاومت و مدیر کانون ح مقاومت مهنا اردکانی دبیر مجمع بین المللی گردشگری، دکتر فرامرزی رییس دبیرخانه کمیسیون فرهنگی اجتماعی کلانشهرهای ایران، قاسمی مدیر گردشگری شهرداری تهران زیبایی نژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران، حسین زینلیان شهرداری تهران و سید جلال صالح السهیلی مدیر مقاومت یمن از جمله شرکت کنندگان در این نشست تخصصی محسوب می‌شوند.